ساعت کار کتابخانه ساعت کار کتابخانه

http://www.khavaranshop.com/ بخش خدمات فنی، امانت، نشریات و تحویل مدرک:

                    شنبه تا چهارشنبه      15-8

http://www.khavaranshop.com/ سالن مطالعه:

                  همه ایام هفته (شنبه تا جمعه)        22-8

لازم به ذکر است سالن مطالعه در ایام امتحانات همه روزه به صورت 24 ساعته فعال است.