طرح غدیر (طرح غدیر) طرح غدیر (طرح غدیر)

 

جهت عضویت در طرح غدیر لازم است با در دست داشتن کارت دانشجویی و کارت ملی به میز امانت کتابخانه مراجعه نمایید. این طرح شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی می باشد. با عضویت در این طرح، دریافت کارت عضویت و چند کارت امانت می توان به کتابخانه های مقصد مراجعه کرده و از کلیه خدمات آنها در محل استفاده نمایید.

در حال حاضر این طرح در کشور اجرا نمی شود