نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 
آدرس شیراز : شیراز -بلوار مدرس- روبروی فضل آباد دانشگاه صنعتی شیراز-کتابخانه مرکزی
 
  کدپستی: 13876-71557
  تلفن:  7270047-0713
  صندوق پستی: 313-71555
  دورنگار: 7270047-0713
  تلفن دانشگاه : 7-7354500-0713
       داخلی بحش امانت و تحویل مدرک :2842
       داخلی دفتر کتابخانه: 2746
       داخلی بخش پایان نامه ها: 2736

        داخلي میز بازبینی و اطلاعات : 2735

تلفن همراه آقای سجادیان : 09173288582

پست الکترونیک:libinfo@sutech.ac.ir


 آدرس تهران:  تهران- دفتر نمايندگي دانشگاه صنعتی شيراز واقع در شهرك غرب 
  چهارراه سعادت آباد به طرف بلوار دريا - سمت چپ خيابان – پلاك 181
   تلفن : 88089170