سؤالات متداول سؤالات متداول

ساعت کار بخش های مختلف کتابخانه چگونه است؟

کلیه بخش های کتابخانه، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30 فعال می باشند.

تبصره: در صورت تقاضای کاربران کتابخانه، ساعت کار سالن های مطالعه در ایام امتحانات تغییر خواهد کرد..

 

چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی شود؟

الف- کتابهای مرجع . ب- نشریات ادواری مانند مجلات. ج- پایان نامه ها و طرح های پژوهشی. د- مواد غیرچاپی مانند دیسک فشرده نوری.

تبصره: تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر (به جز پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و مواد الکترونیکی) با رعایت مقررات امکان پذیر است.

 

 دستیابی به پایان نامه ها چه شرایطی دارد؟

اطلاعات کتابشناختی پایان نامه­ ها از طریق نرم افزار کتابخانه در محل کتابخانه یا از طریق پورتال کتابخانه از راه دور قابل دسترسی می باشند و مراجعه کننده با ارائه کارت شناسایی می تواند از مدارک موجود در محل استفاده نماید. تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.

 

میزان و نحوه جریمه تأخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود، به صورت زیر عمل خواهد شد:

الف- جریمه نقدی هر روز تاخیر برای کلیه کاربران کتابخانه مبلغ 2000 ریال برای هر جلد کتاب فارسی و مبلغ 3000 ریال برای هر جلد کتاب لاتین می باشد.

تبصره: عواید حاصل از جریمه دیرکرد صرف امور کتابخانه می‌شود.

 

در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟

الف- در صورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن را حداکثر در طول یک ماه با احتساب جریمه و 100000 ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی که کتاب نایاب باشد، امانت گیرنده موظف است کتابی مشابه با همان موضوع را تهیه کند.

تبصره: تا اتمام اقدامات یاد شده خدمات امانت به متقاضی ارایه نمی شود.

تبصره: جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تایید نمی باشد.

 

تمدید کتاب چگونه انجام می شود؟

 با مراجعه به پورتال کتابخانه دانشگاه و ثبت نام در پورتال، گزینه "کتابخانه شخصی" و سپس گزینه تمدید را انتخاب کنید.

 

تسویه حساب با کتابخانه چگونه صورت می گیرد؟

دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید با مرکز اطلاع رسانی و  کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند.

کارکنان رسمی، پیمانی ، قراردادی و شرکتی دانشگاه که به سازمان دیگر منتقل، بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها پایان داده می‌شود، باید با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند.

در هنگام تسویه حساب  باید کلیه مدارک امانی بازگشت داده شده و در صورت لزوم جرایم پرداخت گردد. پس از انجام امور فوق الذکر، تسویه حساب توسط کتابخانه صورت می گیرد.

 

آیا امکان استفاده از سیستم امانت کتابخانه در خارج از دانشگاه وجود دارد؟

بلی، از طریق پورتال کتابخانه می توان از خدماتی مثل تمدید و رزرو غیر حضوری و جستجوی رایانه ای استفاده کرد.

 

چگونه می توانم کتابهای امانی خود را مشاهده کنم؟

با مراجعه به پورتال کتابخانه و ثبت نام در پورتال،  گزینه "کتابخانه شخصی"و سپس "گزارش مدارک رزروی و امانی من" را انتخاب کرده، فهرست کتابهای امانی شما نمایش داده می شود.