تالار گفتگو تالار گفتگو

« بازگشت

افزایش علاقه به ادامه تحصیل در دوره دکترا: مثبت یا منفی؟

دید ترکیبی دید ثابت درختی
گفتگوها [ قبلی | بعدی ]
در سالهای اخیر، علاقمندی دانش آموختگان ارشد برای ادامه تحصیل در دوره دکترا شدیدا افزایش یافته است به گونه ای که از آمار شرکت کنندگان می توان این روند رو به رشد را دریافت. این حق هر فرد برای پیشرفت است. این وضعیت به خودی خود می تواند علاقه به پویایی و پیشرفت را در نسل جوان نشان دهد. اما آینده نزدیک (5 تا 10 سال دیگر) چه وضعیتی را پیش خواهد آورد؟
به نظر شما چه باید کرد تا کیفیت و اثربخشی فدای کمیت و سطحی نگری نشود؟