اخبار اخبار

«بازگشت

آغاز ثبت نام طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها)

به اطلاع کلیه کاربران کتابخانه  می رساند، ثبت نام طرح غدیر(عضویت فراگیر کتابخانه ها) از تاریخ 95/7/1 آغاز گردیده است. با استفاده از طرح غدیر می توان از کلیه کتابخانه های دانشگاهی ایران که به عضویت طرح غدیر در آمده اند، استفاده کرد . لازم به ذکر است، فقط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی می توانند از این طرح استفاده کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توان به وبسایت زیر یا کتابخانه دانشگاه مراجعه نمود.

ghadir.irandoc.ac.ir 

نظر
لینک مطلب :