اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آزمایشی به پایگاه Ebrary (محصولی دیگر از Proquest)

به اطلاع کلیه کاربران کتابخانه می رساند دسترسی آزمایشی به بیش از 120 هزار کتاب الکترونیکی از بیش از 500 ناشر معتبر بین المللی و دانشگاهی در قالب مجموعه

Ebrary Academic Complete Collection

(محصولی دیگر از شرکت پروکوئست)،فراهم گردیده است. این دسترسی تا 15 فوریه 2016 (26 بهمن 1394) برقرار می باشد. لینک دسترسی به پایگاه به شرح زیر است:

http://site.ebrary.com/lib/msrtech/

نظر
لینک مطلب :