اخبار اخبار

«بازگشت

رفع نقص تهیه مقالات دارای volume و number از سامانه دانش گستر

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که نقص سامانه دانش گستر در خصوص تهیه مقالات دارای volumeو numberبرطرف گردیده است. بنابراین از این پس کلیه مقالات در قالب نسخه نهایی دارای volumeو numberتهیه خواهد شد.

 

در صورت بروز هر گونه مشکل به کتابخانه (خانم یقطین) مراجعه فرمایید.

نظر
لینک مطلب :