انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

آغاز ثبت نام طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها)

به اطلاع کلیه کاربران کتابخانه  می رساند، ثبت نام طرح غدیر(عضویت فراگیر کتابخانه ها) از تاریخ 95/7/1 آغاز گردیده است. با استفاده از طرح غدیر می توان از کلیه کتابخانه های دانشگاهی ایران که به عضویت طرح غدیر در آمده اند، استفاده کرد . لازم به ذکر است، فقط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی می توانند از این طرح استفاده کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توان به وبسایت زیر یا کتابخانه دانشگاه مراجعه نمود.

ghadir.irandoc.ac.ir