ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 200 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2404 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1348 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1285 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1345 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1267 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2457 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2466 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 792 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 993 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 700 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 761 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1351 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1258 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 785 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1973 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2225 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2781 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1489 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5424 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2