ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 190 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2369 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1331 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1267 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1330 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1238 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2373 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2409 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 773 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 968 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 683 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 741 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1332 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1236 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 763 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1956 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2200 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2752 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1482 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5303 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2