ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 206 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2430 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1363 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1302 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1361 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1291 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2537 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2513 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 809 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1010 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 717 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 780 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1365 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1282 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 803 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1989 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2246 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2807 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1498 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5495 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2