ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 164 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2094 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1259 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1184 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1250 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1141 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2056 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2174 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 682 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 894 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 602 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 658 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1244 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1142 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 680 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1871 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2110 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2645 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1440 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 4895 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2