ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 174 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2190 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1305 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1230 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1298 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1203 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2163 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2275 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 734 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 938 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 648 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 706 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1292 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1198 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 726 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1920 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2159 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2698 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1455 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5033 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2