ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 213 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2468 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1378 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1320 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1377 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1310 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2642 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2557 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 824 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1023 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 733 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 795 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1378 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1302 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 822 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 2006 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2262 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2831 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1508 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5629 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2