ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 203 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2421 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1356 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1293 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1353 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1279 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2500 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2495 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 803 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1002 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 709 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 770 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1360 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1268 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 796 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1981 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2239 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2797 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1495 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5458 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2