ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 183 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2339 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1324 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1254 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1321 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1227 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2282 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2338 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 760 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 957 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 670 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 731 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1318 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1224 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 749 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1946 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2186 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2729 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1467 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5203 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2