ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 179 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2268 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1317 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1244 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1311 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1217 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2223 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2315 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 748 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 950 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 660 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 724 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1308 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1212 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 738 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1933 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2175 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2716 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1461 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5154 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2