ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 195 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2386 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1343 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1279 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1340 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1258 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2424 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2438 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 787 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 986 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 694 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 752 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1346 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1251 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 777 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1968 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2216 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2770 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1486 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5365 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2