ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 188 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2347 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1327 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1261 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1326 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1231 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2320 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2371 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 765 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 962 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 676 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 734 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1324 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1230 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 756 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1952 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2193 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2743 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1477 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5238 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2