ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 176 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2223 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1309 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1236 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1302 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1208 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2203 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2301 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 741 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 943 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 652 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 712 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1297 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1202 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 731 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1926 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2165 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2703 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1456 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5102 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2