ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 164 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2096 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1261 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1186 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1252 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1144 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2059 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2177 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 684 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 896 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 604 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 660 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1246 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1144 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 682 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1873 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2112 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2647 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1440 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 4896 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2