ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 155 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2052 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1247 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1173 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1236 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1106 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 1978 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2099 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 660 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 873 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 583 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 640 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1226 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1113 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 670 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1860 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2077 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2614 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1427 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 4788 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2