ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 151 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2018 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1230 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1158 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1223 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1082 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 1914 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2045 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 644 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 860 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 571 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 631 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1206 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1088 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 658 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1846 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2062 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2601 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1416 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 4565 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2