ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 210 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2447 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1373 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1314 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1372 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1300 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2584 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2528 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 817 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1017 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 729 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 789 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1374 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1294 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 815 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1997 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2254 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2820 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1503 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5587 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2