ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 189 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2348 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1328 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1263 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1327 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1232 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2337 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2385 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 767 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 964 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 677 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 736 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1326 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1232 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 757 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1953 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2196 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2745 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1478 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5250 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2