ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 195 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2387 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1344 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1280 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1341 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1259 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2425 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2440 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 788 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 987 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 695 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 753 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1347 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1252 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 778 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1969 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2217 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2771 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1486 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5365 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2