ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 181 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2300 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1321 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1249 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1316 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1222 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2247 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2329 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 754 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 954 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 665 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 727 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1312 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1220 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 743 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1942 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2179 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2720 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1464 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5176 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2