ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 231 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2569 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1423 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1380 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1439 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1399 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2890 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2752 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 876 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1092 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 793 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 853 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1436 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1371 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 880 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 2067 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2329 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2951 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1542 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5960 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2