ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 202 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2420 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1354 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1291 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1352 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1277 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2496 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2492 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 801 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1000 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 708 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 768 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1358 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1266 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 794 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 1979 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2236 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2794 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1493 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5455 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2