ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 214 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2476 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1382 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1325 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1383 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1317 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2667 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2573 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 830 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1029 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 738 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 803 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1385 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1309 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 827 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 2013 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2268 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2848 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1513 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5693 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2