ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 219 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2502 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1394 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1339 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1397 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1339 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2708 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2609 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 841 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1046 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 755 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 819 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1399 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1324 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 842 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 2027 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2286 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2870 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1521 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5773 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2