ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
وظیفه.docx 12.4k 228 خير دریافت فایل (12.4k)
HowToUse.pdf 1,662.9k 2555 خير دریافت فایل (1,662.9k)
هماهنگ کردن جلسات.pdf 87.5k 1417 خير دریافت فایل (87.5k)
نامه نگاري.pdf 98.4k 1366 خير دریافت فایل (98.4k)
معرفی نامه به کتابخانه های دیگر.pdf 85.4k 1430 خير دریافت فایل (85.4k)
مجموعه سازی و سفارش کتاب.pdf 112.0k 1387 خير دریافت فایل (112.0k)
ماموریت برون شهری.pdf 114.8k 2828 خير دریافت فایل (114.8k)
فهرست نویسی.pdf 108.5k 2712 خير دریافت فایل (108.5k)
خرید کتاب از نمایشگاه ریالی.pdf 102.3k 868 خير دریافت فایل (102.3k)
خرید کتاب از نمایشگاه (ارزی).pdf 104.1k 1083 خير دریافت فایل (104.1k)
تهیه مقالات لاتین ، فارسی و ای بوک.pdf 105.8k 781 خير دریافت فایل (105.8k)
پورتال.pdf 99.9k 846 خير دریافت فایل (99.9k)
پرداخت و خريد.pdf 100.7k 1429 خير دریافت فایل (100.7k)
امانت و مرجع.pdf 99.2k 1360 خير دریافت فایل (99.2k)
اشتراک و نگهداری نشریات.pdf 97.0k 870 خير دریافت فایل (97.0k)
استفاده افراد خارج.pdf 89.7k 2059 خير دریافت فایل (89.7k)
آماده سازی.pdf 92.0k 2320 خير دریافت فایل (92.0k)
makhzan.pdf 102.4k 2929 خير دریافت فایل (102.4k)
makhzan.pdf 102.4k 1536 خير دریافت فایل (102.4k)
معرفی پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد 137.1k 5925 خير دریافت فایل (137.1k)
نمایش 20 - 1 از 22 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2