ساعت کار کتابخانه ساعت کار کتابخانه

http://www.khavaranshop.com/ بخش پایان نامه ها، امانت، نشریات و مرجع:

                   با توجه به شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی: شنبه تا چهارشنبه  13:30-7:30

http://www.khavaranshop.com/ 

لازم به ذکر است سالن مطالعه در ایام امتحانات همه روزه به صورت 24 ساعته فعال است.