اخبار اخبار

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز در مورد بیشتر بخوانید »
لزوم تمدید کتاب از طریق پورتال کتابخانه در ایام کرونا
لزوم تمدید کتاب از طریق پورتال کتابخانه در ایام کرونا در مورد بیشتر بخوانید »
زمانبندی ثبت نام در کتابخانه برای دانشجویان ورودی جدید
زمانبندی ثبت نام در کتابخانه برای دانشجویان ورودی جدید در مورد بیشتر بخوانید »
افزایش جریمه دیرکرد کتب امانتی
افزایش جریمه دیرکرد کتب امانتی در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسی آزمایشی به پایگاه Proquest
دسترسی آزمایشی به پایگاه Proquest در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 63 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 13